• 793 299 173
 • studio@domnaczasie.pl
 • pn - pt 9:00 - 17:00
 • dnc1

  122,3 + 25,1m²

 • dnc2

  126,8m²

 • dnc3

  143,2 + 39,7m²

 • dnc4

  118.5 + 38.8m²

 • dnc5

  107,6 m²

 • dnc6

  158.6 + 41.9m²

 • dnc7

  113.4 m² + 43.2 m²

zmiany i adaptacja projektu

Homezmiany i adaptacja projektu

Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, zgodnie z uwarunkowaniami  klimatycznymi oraz gruntowymi, a także indywidualnymi potrzebami inwestora.

Adaptacja projektu musi być dokonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania z zachowaniem zasad konstrukcji, prawidłowości rozwiązań technicznych i ochrony cieplnej budynku.

Kupując projekt naszej pracowni otrzymają Państwo bezpłatną standardową zgodę na zmiany w projekcie. Jeśli planowane przez Państwa zmiany wykraczają poza zakres typowej zgody, prosimy o kontakt mailowy z pracownią:  studio@domnaczasie.pl. Na życzenie inwestora wydajemy bezpłatną zgodę na przeprowadzenie takich zmian, jeśli nie zaburzą one w znacznym stopniu konstrukcji oraz zewnętrznej estetyki budynku.

Standardowa zgoda na zmiany umieszczana w każdym naszym projekcie obejmuje:

– dostosowanie fundamentów w miejscu posadowienia budynku do warunków geotechnicznych,  

– wykonanie podpiwniczenia budynku,

– zmiana materiałów konstrukcyjnych budynku dla ścian i stropu pod warunkiem zachowania parametrów konstrukcyjnych i cieplnych przyjętych w projekcie, 

– zmiana materiałów wykończeniowych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i cieplnych (materiały ścienne, izolacyjne i wykończeniowe, pokrycie dachowe), 

– realizacja budynku w lustrzanym odbiciu, 

– zmiana wymiarów zewnętrznych (obrysu) budynku w granicach 5%,

– zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5%,

– zmiany usytuowania ścian działowych, 

– zmiana funkcji pomieszczeń, 

– zmiana usytuowania wewnętrznych otworów drzwiowych (pod warunkiem zachowania parametrów konstrukcyjnych budynku),

– zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych,

– zmiana wykonania instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania – pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, 

– zaprojektowanie i dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem (likwidacja kominów wentylacyjnych),

– zmiana wysokości pomieszczeń (jeśli w znacznym stopniu nie zaburzy proporcji i wyglądu bryły),

– zmiana (dodanie, rezygnacja, zmiana wielkości) tarasów.

Zdarza się, że w trakcie budowy inwestor wprowadza zmiany. Jeśli zmiany są nieistotne wpisuje się je na bieżąco do dziennika budowy. Jeśli zmiany są istotne należy wykonać projekt zamienny i uzyskać decyzję zmieniającą poprzednią decyzję o pozwoleniu na budowę.